Χρόνιος πόνος και ψυχική κατάσταση: Τι σχέση έχουν;

Ως χρόνιο πόνο, σύμφωνα με μελέτη του 2023 (Dydyk & Conermann, 2023) ορίζουμε τον πόνο, που διαρκεί για περισσότερους από 3 μήνες. Η σχέση πόνου και επιβάρυνσης της ψυχικής κατάστασης είναι αμφίδρομη, καθότι ο χρόνιος πόνος σε πολλές περιπτώσεις συνδέεται με καταστάσεις, όπως άγχος και κατάθλιψη, ενώ τέτοιου είδους καταστάσεις συχνά είναι εκλυτικοί παράγοντες χρονίου […]

Χρόνιος πόνος και ψυχική κατάσταση: Τι σχέση έχουν;

Ως χρόνιο πόνο, σύμφωνα με μελέτη του 2023 (Dydyk & Conermann, 2023) ορίζουμε τον πόνο, που διαρκεί για περισσότερους από 3 μήνες. Η σχέση πόνου και επιβάρυνσης της ψυχικής κατάστασης είναι αμφίδρομη, καθότι ο χρόνιος πόνος σε πολλές περιπτώσεις συνδέεται με καταστάσεις, όπως άγχος και κατάθλιψη, ενώ τέτοιου είδους καταστάσεις συχνά είναι εκλυτικοί παράγοντες χρονίου […]